ماموریت بهاسنج
ارزشگذاری منصفانه استارتاپ‌ها

تامین مالی و گسترش فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق جذب سرمایه‌گذاران جدید یکی از مهمترین الزامات توسعه و موفقیت این شرکت‌ها است. اولین پرسش در هر مرحله از تامین مالی یا جذب سرمایه‌گذار، دانستن ارزش کسب و کار یا ایده است.

به دلیل ماهیت متفاوت عملکردی شرکت‌های استارتاپی با شرکت‌های بالغ، مدل‌ها و رویکردهای نظری جاافتاده‌ای برای ارزشگذاری این شرکت‌ها وجود ندارد و در عمل از ترکیبی از مدل‌های نظری، تجربیات اشخاص خبره و روندهای صنعت و اقتصاد برای تخمین ارزش این شرکت‌ها استفاده می‌شود. ماحصل و خروجی این رویکردها می‌بایست ارزش منصفانه‌ای باشد که هم منافع کارآفرین، هم صاحب ایده و بنیانگذاران از یک طرف و هم منافع سرمایه‌گذاران را از طرف دیگر تامین نماید. طبق تجربه، در اکثر مواقع یک شکاف بزرگ بین تصور سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران در خصوص ارزش کسب و کار وجود دارد. در برخی از موارد نیز اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ارزشگذاری و توسعه کسب و کارهای استارتاپی، ارزش‌های دور از واقعیت و بدون پشتوانه علمی را در جهت تامین رضایت خاطر بنیان‌گذاران تعیین می نمایند. با توجه به توضیحات فوق، متخصصین و موسسات درگیر در امر ارزشگذاری استارتاپ‌ها با بسط و توسعه مدل‌های بومی و تلفیق مباحث نظری و تجربی، یکسری مدل‌های کاربردی قابل اتکایی را برای ارزشگذاری معرفی نموده‌اند. تیم بهاسنج نیز بر این واقعیت اعتقاد دارد که می‌توان مدل‌های مناسبی که پشتوانه علمی دارند را برای ارزشگذاری استارتاپ‌ها استفاده نمود؛ بدین ترتیب ما در بهاسنج نیز با هدف تسهیل تامین مالی پایدار و بلندمدت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه تخمینی منصفانه و واقع بینانه از ارزش این شرکت‌ها این سامانه را راه اندازی نموده‌ایم.

بهاسنج تاکنون
0
تعداد کاربران
0
استارت‌آپ ثبت‌شده
0
استارت‌آپ ارزشگذاری‌شده
0
ارزشگذاری‌شده‌های سفارشی
0
ارزشگذاری‌شده‌های بالغ
0
تامین مالی‌شده
مشاوره کسب و کار
ارزشگذاری
ارزیابی توجیه پذیری مالی
تامین مالی