استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

SaaS

--- ریال
       285
ثبت
   ارزشگذاری
حسام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/04
285
4,899,066,019 ریال
       270
ثبت
   ارزشگذاری
سایت ساز وبزی
حداکثر: 26,587,705,353 ریال
تاریخ ثبت: 1398/03/11
270
--- ریال
       260
ثبت
   ارزشگذاری
30meet
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/29
260
--- ریال
       183
ثبت
   ارزشگذاری
SMARTX
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/10
183
152,318,750,785 ریال
       194
ثبت
   ارزشگذاری
fitwayz
حداکثر: 4,822,473,722,138 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/22
194
--- ریال
       223
ثبت
   ارزشگذاری
سیتکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/06
223
--- ریال
       148
ثبت
   ارزشگذاری
هلپیکال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
148
149,629,427,956 ریال
       84
ثبت
   ارزشگذاری
الکتروتجارت
حداکثر: 12,300,384,679,042 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/14
84
--- ریال
       18
ثبت
هوش آپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/12
18

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد