استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

فناوری اطلاعات

219,575,633,842 ریال
       231
ثبت
   ارزشگذاری
اردیبهشت استودیو
حداکثر: 472,537,475,694 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/10
231
5,310,857,400 ریال
       193
ثبت
   ارزشگذاری
روتیک
حداکثر: 9,440,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
193
2,036,084,448 ریال
       163
ثبت
   ارزشگذاری
همیار بهره بردار
حداکثر: 9,582,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/02
163
23,854,885,949 ریال
       164
ثبت
   ارزشگذاری
تجهیز آی تی
حداکثر: 32,865,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/03
164
--- ریال
       173
ثبت
   ارزشگذاری
مدیریت مالی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/09
173
--- ریال
       171
ثبت
   ارزشگذاری
پارس ساوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
171
--- ریال
       111
ثبت
   ارزشگذاری
مادیا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/13
111
--- ریال
       113
ثبت
   ارزشگذاری
تی جکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/22
113
--- ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
شهید سلیمانی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/12
82
--- ریال
       91
ثبت
   ارزشگذاری
اینوتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/19
91
--- ریال
       73
ثبت
   ارزشگذاری
آسان بورس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/13
73
--- ریال
       40
ثبت
   ارزشگذاری
پاناک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/13
40
6,890,000,000 ریال
       45
ثبت
   ارزشگذاری
Press
حداکثر: 7,760,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/20
45
--- ریال
       44
ثبت
   ارزشگذاری
pnt
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/30
44
21,818,848,253 ریال
       40
ثبت
   ارزشگذاری
ترا رسام
حداکثر: 35,608,522,605 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/02
40
9,974,000,000 ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
فانتوم
حداکثر: 56,395,162,162 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/26
29
111,904,581,146 ریال
       27
ثبت
   ارزشگذاری
Xone
حداکثر: 9,973,773,780,955 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/20
27
--- ریال
       28
ثبت
اگروپاد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/23
28
191,346,739,505 ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
Xone
حداکثر: 10,610,396,740,416 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/23
21
--- ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
افزار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/04
21
--- ریال
       17
ثبت
چابکان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/15
17
18,135,843,178 ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
تیزنگر
حداکثر: 30,780,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/19
15
--- ریال
       8
ثبت
   ارزشگذاری
DG one
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/21
8
--- ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
استدیو پنگوِین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/01
2

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد