استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

فناوری اطلاعات

219,575,633,842 ریال
       159
ثبت
   ارزشگذاری
اردیبهشت استودیو
حداکثر: 472,537,475,694 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/10
159
5,310,857,400 ریال
       116
ثبت
   ارزشگذاری
روتیک
حداکثر: 9,440,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
116
2,036,084,448 ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
همیار بهره بردار
حداکثر: 9,582,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/02
92
23,854,885,949 ریال
       95
ثبت
   ارزشگذاری
تجهیز آی تی
حداکثر: 32,865,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/03
95
--- ریال
       97
ثبت
   ارزشگذاری
مدیریت مالی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/09
97
--- ریال
       75
ثبت
   ارزشگذاری
پارس ساوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
75
--- ریال
       38
ثبت
   ارزشگذاری
مادیا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/13
38
--- ریال
       38
ثبت
   ارزشگذاری
تی جکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/22
38
--- ریال
       12
ثبت
   ارزشگذاری
شهید سلیمانی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/12
12
--- ریال
       10
ثبت
   ارزشگذاری
اینوتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/19
10

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد