استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سایر

--- ریال
       408
ثبت
   ارزشگذاری
zhavsh
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/06
408
--- ریال
       286
ثبت
   ارزشگذاری
خوش پوش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/11
286
--- ریال
       293
ثبت
   ارزشگذاری
چی بپوشم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
293
18,179,765,407 ریال
       312
ثبت
   ارزشگذاری
ساپ
حداکثر: 30,050,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/18
312
2,971,175,144 ریال
       270
ثبت
   ارزشگذاری
قنوت
حداکثر: 4,001,811,217 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/27
270
--- ریال
       325
ثبت
   ارزشگذاری
ملودیکو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/14
325
--- ریال
       225
ثبت
   ارزشگذاری
سولاما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/21
225
14,848,772,934 ریال
       207
ثبت
   ارزشگذاری
استادیوم
حداکثر: 35,450,003,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/26
207
35,241,548,439 ریال
       191
ثبت
   ارزشگذاری
یسنا آنلاین
حداکثر: 85,060,707,571 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/01
191
--- ریال
       177
ثبت
   ارزشگذاری
هیرو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
177
--- ریال
       229
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی و تولید نرم افزار تحت وب و جزیره ای اداری و مالی با رویکرد حذف کاغذ (Paperless)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
229
16,134,684,356 ریال
       174
ثبت
   ارزشگذاری
شیت
حداکثر: 31,834,287,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
174
--- ریال
       181
ثبت
   ارزشگذاری
تصفیه آب بهتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
181
21,901,129,244 ریال
       164
ثبت
   ارزشگذاری
سدکو
حداکثر: 44,954,192,431 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
164
25,509,136,036 ریال
       175
ثبت
   ارزشگذاری
ایردا
حداکثر: 40,650,543,237 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/25
175
26,512,875,905 ریال
       154
ثبت
   ارزشگذاری
دانشنما
حداکثر: 112,700,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/09
154
--- ریال
       167
ثبت
   ارزشگذاری
shabtalk
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/04
167
1,786,090,394 ریال
       158
ثبت
   ارزشگذاری
زیست
حداکثر: 8,960,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/29
158
--- ریال
       158
ثبت
   ارزشگذاری
ناکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/03
158
14,048,693,763 ریال
       83
ثبت
   ارزشگذاری
دیرینگ
حداکثر: 57,735,334,386 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/18
83
--- ریال
       144
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ سها
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
144
--- ریال
       146
ثبت
   ارزشگذاری
شهر هوشمند دومینو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/07
146
83,070,175,454 ریال
       152
ثبت
   ارزشگذاری
هنیل
حداکثر: 823,243,781,396 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/14
152
44,115,710,064 ریال
       131
ثبت
   ارزشگذاری
ناریا
حداکثر: 4,920,788,959,049 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
131
26,709,988,501 ریال
       95
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ
حداکثر: 104,728,571,500 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/11
95
--- ریال
       84
ثبت
   ارزشگذاری
میراث آرکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/18
84
--- ریال
       71
ثبت
طرح تو طرح
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/07
71
--- ریال
       72
ثبت
   ارزشگذاری
جملکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/13
72
--- ریال
       70
ثبت
   ارزشگذاری
نجارخانه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/21
70
--- ریال
       65
ثبت
   ارزشگذاری
ss
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/27
65
12,885,593,752 ریال
       59
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی شبیه سازی و ساخت تجهیزات مخابراتی نظامی و تجاری از جمله لینک های داده و تصویر،آنتن ها و سیستم های جنگ الکترونیک
حداکثر: 31,167,145,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/29
59
9,106,000,000 ریال
       53
ثبت
   ارزشگذاری
سینو
حداکثر: 9,988,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/10
53
10,046,000,000 ریال
       42
ثبت
   ارزشگذاری
تولید رنگینه رنگرزی
حداکثر: 11,868,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/08
42
--- ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
سروش صنعت سپهر هوشیار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/30
35
--- ریال
       33
ثبت
   ارزشگذاری
تابلوخوانی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/07
33
--- ریال
       30
ثبت
گروه بازی دانه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/13
30
--- ریال
       27
ثبت
   ارزشگذاری
محصل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/21
27
--- ریال
       33
ثبت
   ارزشگذاری
MEDAD
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/03
33
--- ریال
       34
ثبت
   ارزشگذاری
تخفیف بازان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/09
34
--- ریال
       33
ثبت
لینگوتیک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/09
33
42,987,908,821 ریال
       20
ثبت
   ارزشگذاری
سورپلاس
حداکثر: 125,100,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/04
20
--- ریال
       20
ثبت
   ارزشگذاری
چی خوبه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/13
20
--- ریال
       14
ثبت
آینده ساز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/16
14
--- ریال
       11
ثبت
هدف سنج
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/20
11
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
هوشمندی فناوری
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/14
0

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد