استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سایر

--- ریال
       183
ثبت
   ارزشگذاری
zhavsh
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/06
183
--- ریال
       118
ثبت
   ارزشگذاری
خوش پوش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/11
118
--- ریال
       125
ثبت
   ارزشگذاری
چی بپوشم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
125
18,179,765,407 ریال
       130
ثبت
   ارزشگذاری
ساپ
حداکثر: 30,050,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/18
130
2,971,175,144 ریال
       81
ثبت
   ارزشگذاری
قنوت
حداکثر: 4,001,811,217 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/27
81
--- ریال
       81
ثبت
   ارزشگذاری
ملودیکو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/14
81
--- ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
سولاما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/21
41
14,848,772,934 ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
استادیوم
حداکثر: 35,450,003,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/26
37
35,241,548,439 ریال
       25
ثبت
   ارزشگذاری
یسنا آنلاین
حداکثر: 85,060,707,571 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/01
25
--- ریال
       32
ثبت
   ارزشگذاری
هیرو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
32
--- ریال
       40
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی و تولید نرم افزار یکپارچه و جزیره ای مالی اداری و فروشگاهی نوین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
40
16,134,684,356 ریال
       26
ثبت
   ارزشگذاری
شیت
حداکثر: 31,834,287,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
26
--- ریال
       11
ثبت
   ارزشگذاری
تصفیه آب بهتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
11
21,901,129,244 ریال
       11
ثبت
   ارزشگذاری
سدکو
حداکثر: 44,954,192,431 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
11
--- ریال
       9
ثبت
   ارزشگذاری
ایردا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/25
9
26,512,875,905 ریال
       7
ثبت
   ارزشگذاری
دانشنما
حداکثر: 112,700,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/09
7

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

2   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

11   استارت‌آپ

خدمات

11   استارت‌آپ

سلامت

6   استارت‌آپ

SaaS

6   استارت‌آپ

گردشگری

4   استارت‌آپ

مواد غذایی

5   استارت‌آپ

سایر

16   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

2   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد