استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سایر

--- ریال
       107
ثبت
   ارزشگذاری
zhavsh
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/06
107
--- ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
خوش پوش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/11
64
--- ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
چی بپوشم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
67
--- ریال
       60
ثبت
   ارزشگذاری
ساپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/18
60
--- ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
لینکپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/17
54
--- ریال
       43
ثبت
   ارزشگذاری
نل دیزاین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/25
43
2,971,175,144 ریال
       22
ثبت
   ارزشگذاری
قنوت
حداکثر: 4,001,811,217 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/27
22
--- ریال
       5
ثبت
   ارزشگذاری
ملودیکو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/14
5

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

2   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

1   استارت‌آپ

فينتك

4   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

4   استارت‌آپ

خدمات

4   استارت‌آپ

سلامت

4   استارت‌آپ

SaaS

2   استارت‌آپ

گردشگری

1   استارت‌آپ

مواد غذایی

4   استارت‌آپ

سایر

8   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد