استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سایر

--- ریال
       294
ثبت
   ارزشگذاری
zhavsh
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/06
294
--- ریال
       195
ثبت
   ارزشگذاری
خوش پوش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/11
195
--- ریال
       207
ثبت
   ارزشگذاری
چی بپوشم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
207
18,179,765,407 ریال
       213
ثبت
   ارزشگذاری
ساپ
حداکثر: 30,050,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/18
213
2,971,175,144 ریال
       173
ثبت
   ارزشگذاری
قنوت
حداکثر: 4,001,811,217 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/27
173
--- ریال
       205
ثبت
   ارزشگذاری
ملودیکو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/14
205
--- ریال
       133
ثبت
   ارزشگذاری
سولاما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/21
133
14,848,772,934 ریال
       130
ثبت
   ارزشگذاری
استادیوم
حداکثر: 35,450,003,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/26
130
35,241,548,439 ریال
       124
ثبت
   ارزشگذاری
یسنا آنلاین
حداکثر: 85,060,707,571 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/01
124
--- ریال
       108
ثبت
   ارزشگذاری
هیرو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
108
--- ریال
       126
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی و تولید نرم افزار تحت وب و جزیره ای اداری و مالی با رویکرد حذف کاغذ (Paperless)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
126
16,134,684,356 ریال
       106
ثبت
   ارزشگذاری
شیت
حداکثر: 31,834,287,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
106
--- ریال
       102
ثبت
   ارزشگذاری
تصفیه آب بهتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
102
21,901,129,244 ریال
       93
ثبت
   ارزشگذاری
سدکو
حداکثر: 44,954,192,431 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
93
--- ریال
       90
ثبت
   ارزشگذاری
ایردا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/25
90
26,512,875,905 ریال
       93
ثبت
   ارزشگذاری
دانشنما
حداکثر: 112,700,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/09
93
--- ریال
       86
ثبت
   ارزشگذاری
shabtalk
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/04
86
1,786,090,394 ریال
       90
ثبت
   ارزشگذاری
زیست
حداکثر: 8,960,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/29
90
--- ریال
       83
ثبت
   ارزشگذاری
ناکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/03
83
14,048,693,763 ریال
       11
ثبت
   ارزشگذاری
دیرینگ
حداکثر: 57,735,334,386 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/18
11
--- ریال
       68
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ سها
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
68
--- ریال
       70
ثبت
   ارزشگذاری
شهر هوشمند دومینو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/07
70
83,070,175,454 ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
هنیل
حداکثر: 823,243,781,396 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/14
67
44,115,710,064 ریال
       59
ثبت
   ارزشگذاری
ناریا
حداکثر: 4,920,788,959,049 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
59
26,709,988,501 ریال
       23
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ
حداکثر: 104,728,571,500 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/11
23
--- ریال
       12
ثبت
   ارزشگذاری
میراث آرکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/18
12

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد