استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سایر

--- ریال
       237
ثبت
   ارزشگذاری
zhavsh
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/06
237
--- ریال
       153
ثبت
   ارزشگذاری
خوش پوش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/11
153
--- ریال
       157
ثبت
   ارزشگذاری
چی بپوشم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
157
18,179,765,407 ریال
       167
ثبت
   ارزشگذاری
ساپ
حداکثر: 30,050,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/18
167
2,971,175,144 ریال
       122
ثبت
   ارزشگذاری
قنوت
حداکثر: 4,001,811,217 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/27
122
--- ریال
       127
ثبت
   ارزشگذاری
ملودیکو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/14
127
--- ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
سولاما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/21
82
14,848,772,934 ریال
       70
ثبت
   ارزشگذاری
استادیوم
حداکثر: 35,450,003,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/26
70
35,241,548,439 ریال
       70
ثبت
   ارزشگذاری
یسنا آنلاین
حداکثر: 85,060,707,571 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/01
70
--- ریال
       68
ثبت
   ارزشگذاری
هیرو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
68
--- ریال
       76
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی و تولید نرم افزار یکپارچه و جزیره ای مالی اداری و فروشگاهی نوین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
76
16,134,684,356 ریال
       59
ثبت
   ارزشگذاری
شیت
حداکثر: 31,834,287,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
59
--- ریال
       47
ثبت
   ارزشگذاری
تصفیه آب بهتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
47
21,901,129,244 ریال
       52
ثبت
   ارزشگذاری
سدکو
حداکثر: 44,954,192,431 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
52
--- ریال
       44
ثبت
   ارزشگذاری
ایردا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/25
44
26,512,875,905 ریال
       42
ثبت
   ارزشگذاری
دانشنما
حداکثر: 112,700,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/09
42
--- ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
shabtalk
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/04
35
1,786,090,394 ریال
       32
ثبت
   ارزشگذاری
زیست
حداکثر: 8,960,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/29
32
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
ناکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/03
24
--- ریال
       6
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ سها
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
6
--- ریال
       10
ثبت
   ارزشگذاری
شهر هوشمند دومینو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/07
10
83,070,175,454 ریال
       7
ثبت
   ارزشگذاری
هنیل
حداکثر: 823,243,781,396 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/14
7

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

2   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

19   استارت‌آپ

خدمات

18   استارت‌آپ

سلامت

7   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

4   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

22   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

5   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد