استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سلامت

--- ریال
       74
ثبت
   ارزشگذاری
داناول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/23
74
--- ریال
       74
ثبت
   ارزشگذاری
دیابتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/24
74
--- ریال
       56
ثبت
   ارزشگذاری
کارسپار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/01
56
--- ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
هرروز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
21
--- ریال
       13
ثبت
   ارزشگذاری
healMate
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
13
--- ریال
       8
ثبت
   ارزشگذاری
VClinic
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
8

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

3   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

2   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

3   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

13   استارت‌آپ

خدمات

12   استارت‌آپ

سلامت

6   استارت‌آپ

SaaS

5   استارت‌آپ

گردشگری

3   استارت‌آپ

مواد غذایی

3   استارت‌آپ

سایر

13   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

2   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد