استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سلامت

--- ریال
       185
ثبت
   ارزشگذاری
داناول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/23
185
--- ریال
       175
ثبت
   ارزشگذاری
دیابتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/24
175
--- ریال
       162
ثبت
   ارزشگذاری
کارسپار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/01
162
--- ریال
       130
ثبت
   ارزشگذاری
هرروز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
130
--- ریال
       115
ثبت
   ارزشگذاری
healMate
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
115
--- ریال
       118
ثبت
   ارزشگذاری
VClinic
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
118
4,502,778,674 ریال
       105
ثبت
   ارزشگذاری
بگوبم
حداکثر: 30,700,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/17
105
--- ریال
       56
ثبت
   ارزشگذاری
پانوتک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
56
64,829,126,958 ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
توان آفرین
حداکثر: 840,076,317,548 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/15
41
12,051,984,246 ریال
       28
ثبت
   ارزشگذاری
ارنیکا
حداکثر: 29,007,145,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/27
28
91,925,006,998 ریال
       16
ثبت
   ارزشگذاری
تپش آفرین
حداکثر: 156,335,233,534 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/15
16
--- ریال
       13
ثبت
   ارزشگذاری
فدر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/15
13

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد