استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سلامت

--- ریال
       88
ثبت
   ارزشگذاری
داناول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/23
88
--- ریال
       88
ثبت
   ارزشگذاری
دیابتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/24
88
--- ریال
       72
ثبت
   ارزشگذاری
کارسپار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/01
72
--- ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
هرروز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
35
--- ریال
       28
ثبت
   ارزشگذاری
healMate
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
28
--- ریال
       19
ثبت
   ارزشگذاری
VClinic
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
19

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

2   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

11   استارت‌آپ

خدمات

11   استارت‌آپ

سلامت

6   استارت‌آپ

SaaS

6   استارت‌آپ

گردشگری

4   استارت‌آپ

مواد غذایی

5   استارت‌آپ

سایر

16   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

2   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد