استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

مواد غذایی

--- ریال
       167
ثبت
   ارزشگذاری
شایان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/05
167
--- ریال
       161
ثبت
   ارزشگذاری
سلوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/28
161
--- ریال
       120
ثبت
   ارزشگذاری
فراز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/01
120
14,361,324,086 ریال
       140
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوکیک
حداکثر: 31,935,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/24
140
374,845,453,711 ریال
       128
ثبت
   ارزشگذاری
نیلسون
حداکثر: 4,495,535,231,054 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/27
128
--- ریال
       100
ثبت
   ارزشگذاری
زودرسان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/29
100
--- ریال
       86
ثبت
   ارزشگذاری
ننه قا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/15
86
10,613,082,064 ریال
       97
ثبت
   ارزشگذاری
سانافود مارکت
حداکثر: 27,195,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/18
97

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد