استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

مواد غذایی

--- ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
شایان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/05
39
--- ریال
       50
ثبت
   ارزشگذاری
سالم باکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
50
--- ریال
       33
ثبت
   ارزشگذاری
سلوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/28
33
--- ریال
       19
ثبت
   ارزشگذاری
رحمان مارکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/02
19

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

2   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

1   استارت‌آپ

فينتك

4   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

4   استارت‌آپ

خدمات

4   استارت‌آپ

سلامت

4   استارت‌آپ

SaaS

2   استارت‌آپ

گردشگری

1   استارت‌آپ

مواد غذایی

4   استارت‌آپ

سایر

8   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد