استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

مواد غذایی

--- ریال
       243
ثبت
   ارزشگذاری
شایان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/05
243
--- ریال
       236
ثبت
   ارزشگذاری
سلوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/28
236
875,311,664 ریال
       201
ثبت
   ارزشگذاری
فراز
حداکثر: 3,897,650,534 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/01
201
14,361,324,086 ریال
       236
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوکیک
حداکثر: 31,935,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/24
236
374,845,453,711 ریال
       242
ثبت
   ارزشگذاری
نیلسون
حداکثر: 4,495,535,231,054 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/27
242
--- ریال
       171
ثبت
   ارزشگذاری
زودرسان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/29
171
--- ریال
       162
ثبت
   ارزشگذاری
ننه قا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/15
162
10,613,082,064 ریال
       177
ثبت
   ارزشگذاری
سانافود مارکت
حداکثر: 27,195,716,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/18
177
--- ریال
       76
ثبت
قهوه ممتاز ترک مان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/06
76
--- ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
چش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/28
64
--- ریال
       19
ثبت
شرکت دیبا تجارت خاورمیانه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/15
19
--- ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
نیوفیس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/10
15

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد