استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

گردشگری

--- ریال
       304
ثبت
   ارزشگذاری
نمآوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/24
304
17,874,756,384 ریال
       195
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپ
حداکثر: 26,850,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/17
195
--- ریال
       182
ثبت
   ارزشگذاری
جارو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/30
182
--- ریال
       190
ثبت
   ارزشگذاری
گلبول سبز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/20
190
13,649,832,410 ریال
       130
ثبت
   ارزشگذاری
ویزیت مشهد
حداکثر: 97,650,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/19
130
8,863,355,028 ریال
       61
ثبت
   ارزشگذاری
کاوینو
حداکثر: 35,950,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/05
61
--- ریال
       38
ثبت
   ارزشگذاری
تریپ رو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/28
38
54,132,091,202 ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
کشف سرزمين پارس DPL
حداکثر: 119,800,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/08
29
10,122,000,000 ریال
       16
ثبت
   ارزشگذاری
رنتیفا
حداکثر: 11,028,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/03
16
--- ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
رنتیفا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/04
21
--- ریال
       10
ثبت
گردشگر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/22
10
--- ریال
       3
ثبت
   ارزشگذاری
طبیب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/05
3
--- ریال
       1
ثبت
   ارزشگذاری
سفیران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/13
1

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد