استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

خدمات

--- ریال
       77
ثبت
   ارزشگذاری
آیدوبیوتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
77
--- ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
سی میت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/28
66
9,304,571,999 ریال
       58
ثبت
   ارزشگذاری
اصغرچه
حداکثر: 19,791,457,808 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/28
58
48,412,770,686 ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه
حداکثر: 93,371,752,496 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
29
6,098,400,900 ریال
       28
ثبت
   ارزشگذاری
c++
حداکثر: 7,648,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
28
--- ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
همقدم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/25
29
--- ریال
       26
ثبت
   ارزشگذاری
کالج اورست
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
26
--- ریال
       10
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه چاپ آنلاین مقوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
10
--- ریال
       7
ثبت
   ارزشگذاری
کارفلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
7
--- ریال
       4
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
4
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
آن واش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/01
0
--- ریال
       0
ثبت
خدمات برق کلهر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/03
0

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

3   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

2   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

3   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

13   استارت‌آپ

خدمات

12   استارت‌آپ

سلامت

6   استارت‌آپ

SaaS

5   استارت‌آپ

گردشگری

3   استارت‌آپ

مواد غذایی

3   استارت‌آپ

سایر

13   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

2   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد