استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

خدمات

--- ریال
       91
ثبت
   ارزشگذاری
آیدوبیوتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
91
--- ریال
       80
ثبت
   ارزشگذاری
سی میت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/28
80
9,304,571,999 ریال
       75
ثبت
   ارزشگذاری
اصغرچه
حداکثر: 19,791,457,808 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/28
75
48,412,770,686 ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه
حداکثر: 93,371,752,496 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
39
6,098,400,900 ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
c++
حداکثر: 7,648,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
39
--- ریال
       42
ثبت
   ارزشگذاری
همقدم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/25
42
--- ریال
       42
ثبت
   ارزشگذاری
کالج اورست
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
42
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه چاپ آنلاین مقوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
24
--- ریال
       20
ثبت
   ارزشگذاری
کارفلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
20
--- ریال
       16
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
16
--- ریال
       14
ثبت
   ارزشگذاری
پروسای
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/07
14

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

2   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

11   استارت‌آپ

خدمات

11   استارت‌آپ

سلامت

6   استارت‌آپ

SaaS

6   استارت‌آپ

گردشگری

4   استارت‌آپ

مواد غذایی

5   استارت‌آپ

سایر

16   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

2   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد