استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

خدمات

--- ریال
       190
ثبت
   ارزشگذاری
آیدوبیوتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
190
--- ریال
       160
ثبت
   ارزشگذاری
سی میت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/28
160
9,304,571,999 ریال
       166
ثبت
   ارزشگذاری
اصغرچه
حداکثر: 19,791,457,808 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/28
166
48,412,770,686 ریال
       148
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه
حداکثر: 93,371,752,496 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
148
6,098,400,900 ریال
       117
ثبت
   ارزشگذاری
c++
حداکثر: 7,648,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
117
--- ریال
       123
ثبت
   ارزشگذاری
همقدم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/25
123
--- ریال
       132
ثبت
   ارزشگذاری
کالج اورست
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
132
--- ریال
       119
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه چاپ آنلاین مقوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
119
--- ریال
       115
ثبت
   ارزشگذاری
کارفلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
115
--- ریال
       99
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
99
--- ریال
       100
ثبت
   ارزشگذاری
پروسای
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/07
100
9,095,626,997 ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
بورسیه پلاس
حداکثر: 97,400,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/22
92
17,464,988,450 ریال
       81
ثبت
   ارزشگذاری
تعمیرکارسلام
حداکثر: 30,750,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/14
81
--- ریال
       48
ثبت
   ارزشگذاری
اتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/07
48
30,613,968,383 ریال
       87
ثبت
   ارزشگذاری
روان آموز
حداکثر: 98,342,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
87
--- ریال
       69
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه خرداد 99
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/02
69
1,525,485,800 ریال
       74
ثبت
   ارزشگذاری
پلتفرم استخدام و کاریابی حوزه مد و پوشاک و نساجی مداجاب
حداکثر: 8,982,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
74
3,088,241,354 ریال
       74
ثبت
   ارزشگذاری
پیکسلیوم
حداکثر: 8,842,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/06
74
4,397,526,746 ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
شید
حداکثر: 8,622,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
64
--- ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
انتشارات طرحواره
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
64
--- ریال
       69
ثبت
   ارزشگذاری
آداک آکادمی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/21
69
--- ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
کاپ دیس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/21
64
--- ریال
       58
ثبت
   ارزشگذاری
قلقلی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/29
58
--- ریال
       51
ثبت
تاساس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/04
51
--- ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
ساناکار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/11
41
15,432,605,777 ریال
       34
ثبت
   ارزشگذاری
آن365
حداکثر: 30,400,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/19
34
72,276,555,900 ریال
       31
ثبت
   ارزشگذاری
بیسان
حداکثر: 695,768,075,570 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/27
31
27,832,613,242 ریال
       9
ثبت
   ارزشگذاری
شهید چمران
حداکثر: 171,748,875,461 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/12
9

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد