استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

خدمات

--- ریال
       127
ثبت
   ارزشگذاری
آیدوبیوتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
127
--- ریال
       111
ثبت
   ارزشگذاری
سی میت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/28
111
9,304,571,999 ریال
       109
ثبت
   ارزشگذاری
اصغرچه
حداکثر: 19,791,457,808 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/28
109
48,412,770,686 ریال
       81
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه
حداکثر: 93,371,752,496 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
81
6,098,400,900 ریال
       73
ثبت
   ارزشگذاری
c++
حداکثر: 7,648,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
73
--- ریال
       73
ثبت
   ارزشگذاری
همقدم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/25
73
--- ریال
       79
ثبت
   ارزشگذاری
کالج اورست
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
79
--- ریال
       63
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه چاپ آنلاین مقوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
63
--- ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
کارفلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
54
--- ریال
       51
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
51
--- ریال
       49
ثبت
   ارزشگذاری
پروسای
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/07
49
9,095,626,997 ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
بورسیه پلاس
حداکثر: 97,400,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/22
41
17,464,988,450 ریال
       34
ثبت
   ارزشگذاری
تعمیرکارسلام
حداکثر: 30,750,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/14
34
30,613,968,383 ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
روان آموز
حداکثر: 98,342,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
29
--- ریال
       8
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه خرداد 99
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/02
8
1,525,485,800 ریال
       7
ثبت
   ارزشگذاری
پلتفرم استخدام و کاریابی حوزه مد و پوشاک و نساجی مداجاب
حداکثر: 8,982,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
7
4,397,526,746 ریال
       3
ثبت
   ارزشگذاری
شید
حداکثر: 8,622,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
3
--- ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
انتشارات طرحواره
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
2

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

2   استارت‌آپ

فينتك

5   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

19   استارت‌آپ

خدمات

18   استارت‌آپ

سلامت

7   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

4   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

22   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

5   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد