استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

خدمات

--- ریال
       269
ثبت
   ارزشگذاری
آیدوبیوتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
269
--- ریال
       251
ثبت
   ارزشگذاری
سی میت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/28
251
9,304,571,999 ریال
       246
ثبت
   ارزشگذاری
اصغرچه
حداکثر: 19,791,457,808 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/28
246
48,412,770,686 ریال
       262
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه
حداکثر: 93,371,752,496 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
262
6,098,400,900 ریال
       205
ثبت
   ارزشگذاری
c++
حداکثر: 7,648,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
205
--- ریال
       206
ثبت
   ارزشگذاری
همقدم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/25
206
26,318,519,088 ریال
       229
ثبت
   ارزشگذاری
کالج اورست
حداکثر: 84,642,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
229
--- ریال
       208
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه چاپ آنلاین مقوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
208
--- ریال
       194
ثبت
   ارزشگذاری
کارفلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
194
--- ریال
       169
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
169
--- ریال
       178
ثبت
   ارزشگذاری
پروسای
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/07
178
9,095,626,997 ریال
       165
ثبت
   ارزشگذاری
بورسیه پلاس
حداکثر: 97,400,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/22
165
17,464,988,450 ریال
       152
ثبت
   ارزشگذاری
تعمیرکارسلام
حداکثر: 30,750,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/14
152
--- ریال
       124
ثبت
   ارزشگذاری
اتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/07
124
30,613,968,383 ریال
       160
ثبت
   ارزشگذاری
روان آموز
حداکثر: 98,342,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
160
59,812,934,940 ریال
       144
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه خرداد 99
حداکثر: 104,842,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/02
144
1,525,485,800 ریال
       164
ثبت
   ارزشگذاری
پلتفرم استخدام و کاریابی حوزه مد و پوشاک و نساجی مداجاب
حداکثر: 8,982,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
164
3,088,241,354 ریال
       170
ثبت
   ارزشگذاری
پیکسلیوم
حداکثر: 8,842,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/06
170
4,397,526,746 ریال
       133
ثبت
   ارزشگذاری
شید
حداکثر: 8,622,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
133
--- ریال
       140
ثبت
   ارزشگذاری
انتشارات طرحواره
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
140
--- ریال
       142
ثبت
   ارزشگذاری
آداک آکادمی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/21
142
--- ریال
       139
ثبت
   ارزشگذاری
کاپ دیس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/21
139
--- ریال
       133
ثبت
   ارزشگذاری
قلقلی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/29
133
--- ریال
       125
ثبت
تاساس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/04
125
--- ریال
       109
ثبت
   ارزشگذاری
ساناکار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/11
109
15,432,605,777 ریال
       118
ثبت
   ارزشگذاری
آن365
حداکثر: 30,400,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/19
118
72,276,555,900 ریال
       120
ثبت
   ارزشگذاری
بیسان
حداکثر: 695,768,075,570 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/27
120
27,832,613,242 ریال
       74
ثبت
   ارزشگذاری
شهید چمران
حداکثر: 171,748,875,461 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/12
74
--- ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
دنیای کدنویسی دارکوب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/15
54
--- ریال
       48
ثبت
رابین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/26
48
--- ریال
       42
ثبت
Us
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/30
42
--- ریال
       32
ثبت
   ارزشگذاری
پردازش زیرساخت پایا دال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/03
32
--- ریال
       31
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه دی 99
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/25
31
35,366,669,623 ریال
       27
ثبت
   ارزشگذاری
خلاقیت برتر
حداکثر: 106,000,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/02
27
37,466,041,445 ریال
       25
ثبت
   ارزشگذاری
هوم سرویز
حداکثر: 106,100,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/16
25
--- ریال
       26
ثبت
   ارزشگذاری
آویدا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/17
26
--- ریال
       23
ثبت
   ارزشگذاری
بیمه آرامش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/28
23
--- ریال
       19
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن و سایت ...
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/29
19
--- ریال
       20
ثبت
   ارزشگذاری
فیاتر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/10
20
--- ریال
       17
ثبت
   ارزشگذاری
سیران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/22
17
--- ریال
       6
ثبت
تئاتریا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/11
6
--- ریال
       6
ثبت
تئاتریا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/11
6
--- ریال
       5
ثبت
afra
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/14
5
--- ریال
       5
ثبت
   ارزشگذاری
تعویض روغن درمحل(کارتک سرویس)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/20
5
35,032,500,861 ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
مغز رایانه
حداکثر: 64,086,713,305 ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/08
2
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
کارتک سرویس(سامانه هوشمند خدمات خودرو در محل)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/09
0
--- ریال
       0
ثبت
   ارزشگذاری
کارباما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/09
0

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد