استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

تجارت الكترونيك

--- ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/04
67
26,037,515,148 ریال
       49
ثبت
   ارزشگذاری
asfdsad
حداکثر: 362,824,603,827 ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/30
49
--- ریال
       58
ثبت
   ارزشگذاری
رابین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/04
58
32,341,497,974 ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
broker
حداکثر: 76,177,926,919 ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/12
41
--- ریال
       19
ثبت
انیگما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/09
19
--- ریال
       12
ثبت
ویم‌بی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/01
12
--- ریال
       17
ثبت
   ارزشگذاری
راهیناب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
17
--- ریال
       14
ثبت
   ارزشگذاری
فروشگاه اینترنتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
14
37,291,927,539 ریال
       4
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,018,510,180,332 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/18
4
36,639,048,761 ریال
       3
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,185,635,884,545 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
3
--- ریال
       1
ثبت
   ارزشگذاری
senik market
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
1

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

4   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

1   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

1   استارت‌آپ

فينتك

4   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

11   استارت‌آپ

خدمات

8   استارت‌آپ

سلامت

5   استارت‌آپ

SaaS

2   استارت‌آپ

گردشگری

2   استارت‌آپ

مواد غذایی

4   استارت‌آپ

سایر

13   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

1   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد