استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

تجارت الكترونيك

349,827,342,376 ریال
       202
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوپ
حداکثر: 648,601,860,387 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/04
202
26,037,515,148 ریال
       172
ثبت
   ارزشگذاری
asfdsad
حداکثر: 362,824,603,827 ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/30
172
--- ریال
       175
ثبت
   ارزشگذاری
رابین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/04
175
32,341,497,974 ریال
       159
ثبت
   ارزشگذاری
broker
حداکثر: 76,177,926,919 ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/12
159
--- ریال
       131
ثبت
   ارزشگذاری
راهیناب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
131
--- ریال
       128
ثبت
   ارزشگذاری
فروشگاه اینترنتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
128
37,291,927,539 ریال
       136
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,018,510,180,332 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/18
136
27,758,914,868 ریال
       131
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,185,635,884,545 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
131
143,888,296,623 ریال
       113
ثبت
   ارزشگذاری
senik market
حداکثر: 2,072,216,072,122 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
113
--- ریال
       120
ثبت
   ارزشگذاری
بوتیک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/05
120
--- ریال
       107
ثبت
   ارزشگذاری
شاپفا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/04
107
--- ریال
       87
ثبت
   ارزشگذاری
مدیران اول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/24
87
315,492,822,591 ریال
       96
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپ 1
حداکثر: 743,156,821,207 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/26
96
--- ریال
       93
ثبت
   ارزشگذاری
بام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/08
93
1,458,257,600,967 ریال
       101
ثبت
   ارزشگذاری
سیستم رزرو و تعامل سه نیک
حداکثر: 21,627,204,484,581 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/10
101
--- ریال
       80
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن نارون
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
80
10,723,831,817,611 ریال
       85
ثبت
   ارزشگذاری
بازار سفید
حداکثر: 43,788,584,160,124 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/26
85
--- ریال
       60
ثبت
   ارزشگذاری
مگایدک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/09
60
53,983,718,608 ریال
       55
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 125,204,220,572 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/28
55
22,241,245,802 ریال
       40
ثبت
   ارزشگذاری
ميوه فروش
حداکثر: 84,900,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/14
40

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد