استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

تجارت الكترونيك

349,827,342,376 ریال
       295
ثبت
   ارزشگذاری
اسنوپ
حداکثر: 648,601,860,387 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/04
295
26,037,515,148 ریال
       253
ثبت
   ارزشگذاری
asfdsad
حداکثر: 362,824,603,827 ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/30
253
--- ریال
       270
ثبت
   ارزشگذاری
رابین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/04
270
32,341,497,974 ریال
       239
ثبت
   ارزشگذاری
broker
حداکثر: 76,177,926,919 ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/12
239
--- ریال
       223
ثبت
   ارزشگذاری
راهیناب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
223
--- ریال
       204
ثبت
   ارزشگذاری
فروشگاه اینترنتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
204
37,291,927,539 ریال
       222
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,018,510,180,332 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/18
222
27,758,914,868 ریال
       215
ثبت
   ارزشگذاری
senik
حداکثر: 1,185,635,884,545 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
215
143,888,296,623 ریال
       189
ثبت
   ارزشگذاری
senik market
حداکثر: 2,072,216,072,122 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
189
--- ریال
       199
ثبت
   ارزشگذاری
بوتیک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/05
199
--- ریال
       180
ثبت
   ارزشگذاری
شاپفا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/04
180
--- ریال
       182
ثبت
   ارزشگذاری
مدیران اول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/24
182
315,492,822,591 ریال
       175
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپ 1
حداکثر: 743,156,821,207 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/26
175
--- ریال
       162
ثبت
   ارزشگذاری
بام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/08
162
1,458,257,600,967 ریال
       186
ثبت
   ارزشگذاری
سیستم رزرو و تعامل سه نیک
حداکثر: 21,627,204,484,581 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/10
186
--- ریال
       166
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن نارون
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
166
10,723,831,817,611 ریال
       172
ثبت
   ارزشگذاری
بازار سفید
حداکثر: 43,788,584,160,124 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/26
172
--- ریال
       150
ثبت
   ارزشگذاری
مگایدک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/09
150
53,983,718,608 ریال
       140
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 125,204,220,572 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/28
140
113,156,931,141 ریال
       116
ثبت
   ارزشگذاری
كافه ميوه
حداکثر: 183,675,501,973 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/14
116
30,514,550,739 ریال
       80
ثبت
   ارزشگذاری
تحلیلگر
حداکثر: 99,765,873,829 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/09
80
173,587,667,067 ریال
       49
ثبت
   ارزشگذاری
كافه ميوه
حداکثر: 888,125,691,654 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/01
49
--- ریال
       48
ثبت
   ارزشگذاری
ایران درخت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/03
48
--- ریال
       53
ثبت
   ارزشگذاری
بازار هنر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/04
53
--- ریال
       47
ثبت
   ارزشگذاری
سروبان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/05
47
--- ریال
       39
ثبت
خرید
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/23
39
--- ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
بیت لاک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
39
--- ریال
       30
ثبت
   ارزشگذاری
استارت آپ لیمرا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/22
30
49,031,207,526 ریال
       36
ثبت
   ارزشگذاری
اینورتر
حداکثر: 107,100,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/25
36
147,497,729,093 ریال
       33
ثبت
   ارزشگذاری
مبدل ولتاژ برق
حداکثر: 318,418,609,071 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/26
33
--- ریال
       23
ثبت
B2B
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/18
23
--- ریال
       30
ثبت
   ارزشگذاری
اینتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/19
30
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
سلوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/25
24
--- ریال
       13
ثبت
   ارزشگذاری
tyu
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/14
13
598,421,371,284 ریال
       16
ثبت
   ارزشگذاری
اردبیت
حداکثر: 4,518,957,016,847 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/19
16
--- ریال
       11
ثبت
اپلیکیشن بیزریز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/03
11
--- ریال
       10
ثبت
نانو گلدان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/14
10
--- ریال
       7
ثبت
   ارزشگذاری
بهاگذار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/16
7

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد