استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

فينتك

--- ریال
       62
ثبت
   ارزشگذاری
بهاسنج
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
62
--- ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
کوانتوریتم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/27
39
--- ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
بیت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/25
15
--- ریال
       6
ثبت
   ارزشگذاری
xyz
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/08
6

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

2   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

1   استارت‌آپ

فينتك

4   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

4   استارت‌آپ

خدمات

4   استارت‌آپ

سلامت

4   استارت‌آپ

SaaS

2   استارت‌آپ

گردشگری

1   استارت‌آپ

مواد غذایی

4   استارت‌آپ

سایر

8   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد