استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

فينتك

--- ریال
       330
ثبت
   ارزشگذاری
بهاسنج
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1397/10/16
330
--- ریال
       233
ثبت
   ارزشگذاری
آلفا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/10
233
51,105,082,671 ریال
       343
ثبت
   ارزشگذاری
کوانتوریتم
حداکثر: 99,639,917,561 ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/27
343
--- ریال
       223
ثبت
   ارزشگذاری
بیت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/25
223
--- ریال
       228
ثبت
   ارزشگذاری
xyz
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/08
228
--- ریال
       201
ثبت
   ارزشگذاری
trustchain
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
201
15,999,191,336 ریال
       149
ثبت
   ارزشگذاری
Boursbama
حداکثر: 61,670,253,503 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/25
149
--- ریال
       125
ثبت
   ارزشگذاری
استارتاپی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/13
125
--- ریال
       120
ثبت
   ارزشگذاری
EPS
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/17
120
7,858,000,000 ریال
       65
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: 934,918,455,994 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/13
65
--- ریال
       97
ثبت
   ارزشگذاری
صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال بیتستان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/08
97
--- ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
نورآ فین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/10
66
10,780,000,000 ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
canny bot
حداکثر: 1,979,823,380,806 ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/16
67
--- ریال
       76
ثبت
   ارزشگذاری
ضامن
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/04
76
--- ریال
       30
ثبت
   ارزشگذاری
ASA
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/16
30
--- ریال
       27
ثبت
   ارزشگذاری
داپ اَپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/26
27
--- ریال
       14
ثبت
پرداخت یاری
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/13
14
--- ریال
       18
ثبت
زرین پال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/20
18
--- ریال
       17
ثبت
   ارزشگذاری
زرین پال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/23
17
--- ریال
       7
ثبت
کافه پی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/01
7
--- ریال
       7
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن کندل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/13
7
--- ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
همساز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/14
2

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد