استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

ديجيتال ماركتينگ

--- ریال
       284
ثبت
   ارزشگذاری
میهن مارکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/16
284
10,118,857,994 ریال
       236
ثبت
   ارزشگذاری
سبد
حداکثر: 35,198,574,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
236
19,642,778,303 ریال
       212
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 87,300,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/24
212
7,442,971,553 ریال
       153
ثبت
   ارزشگذاری
اینستامال
حداکثر: 10,402,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/30
153
62,015,510,531 ریال
       136
ثبت
   ارزشگذاری
1
حداکثر: 149,832,157,387 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/14
136
--- ریال
       88
ثبت
   ارزشگذاری
دلتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/13
88
--- ریال
       86
ثبت
قصثقثصق
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/11
86
--- ریال
       78
ثبت
پیشه یاب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
78
--- ریال
       80
ثبت
   ارزشگذاری
لیوپل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/19
80
--- ریال
       80
ثبت
   ارزشگذاری
Liopal
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/19
80
--- ریال
       72
ثبت
   ارزشگذاری
نورما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/22
72
--- ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
وبیلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/24
66
--- ریال
       53
ثبت
   ارزشگذاری
استودیو هنک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/16
53
--- ریال
       68
ثبت
   ارزشگذاری
لینکیار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/29
68
--- ریال
       48
ثبت
   ارزشگذاری
بیمه آینده
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/30
48
--- ریال
       50
ثبت
   ارزشگذاری
بیمه اینده
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/01
50
--- ریال
       40
ثبت
   ارزشگذاری
جهش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/26
40
--- ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
آکادمی ژوپیتر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/22
2

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد