استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

ديجيتال ماركتينگ

--- ریال
       194
ثبت
   ارزشگذاری
میهن مارکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/16
194
10,118,857,994 ریال
       171
ثبت
   ارزشگذاری
سبد
حداکثر: 35,198,574,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
171
19,642,778,303 ریال
       126
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 87,300,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/24
126
7,442,971,553 ریال
       90
ثبت
   ارزشگذاری
اینستامال
حداکثر: 10,402,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/30
90
62,015,510,531 ریال
       71
ثبت
   ارزشگذاری
1
حداکثر: 149,832,157,387 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/14
71
--- ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
دلتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/13
29
--- ریال
       13
ثبت
قصثقثصق
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/11
13
--- ریال
       7
ثبت
پیشه یاب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
7
--- ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
لیوپل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/19
2
--- ریال
       3
ثبت
   ارزشگذاری
Liopal
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/19
3
--- ریال
       2
ثبت
   ارزشگذاری
نورما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/22
2

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

8   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

11   استارت‌آپ

فينتك

14   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

28   استارت‌آپ

خدمات

32   استارت‌آپ

سلامت

19   استارت‌آپ

SaaS

8   استارت‌آپ

گردشگری

6   استارت‌آپ

مواد غذایی

10   استارت‌آپ

سایر

37   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

15   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد