استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

ديجيتال ماركتينگ

--- ریال
       226
ثبت
   ارزشگذاری
میهن مارکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/16
226
10,118,857,994 ریال
       189
ثبت
   ارزشگذاری
سبد
حداکثر: 35,198,574,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
189
19,642,778,303 ریال
       151
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 87,300,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/24
151
7,442,971,553 ریال
       111
ثبت
   ارزشگذاری
اینستامال
حداکثر: 10,402,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/30
111
62,015,510,531 ریال
       94
ثبت
   ارزشگذاری
1
حداکثر: 149,832,157,387 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/14
94
--- ریال
       48
ثبت
   ارزشگذاری
دلتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/13
48
--- ریال
       35
ثبت
قصثقثصق
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/11
35
--- ریال
       28
ثبت
پیشه یاب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
28
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
لیوپل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/19
24
--- ریال
       33
ثبت
   ارزشگذاری
Liopal
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/19
33
--- ریال
       28
ثبت
   ارزشگذاری
نورما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/22
28
--- ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
وبیلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/24
15
--- ریال
       8
ثبت
   ارزشگذاری
استودیو هنک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/16
8
--- ریال
       5
ثبت
   ارزشگذاری
لینکیار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/29
5

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد