استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

ديجيتال ماركتينگ

--- ریال
       150
ثبت
   ارزشگذاری
میهن مارکت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/16
150
10,118,857,994 ریال
       110
ثبت
   ارزشگذاری
سبد
حداکثر: 35,198,574,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
110
19,642,778,303 ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
ویترینگرام
حداکثر: 87,300,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/24
64
7,442,971,553 ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
اینستامال
حداکثر: 10,402,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/30
35
62,015,510,531 ریال
       17
ثبت
   ارزشگذاری
1
حداکثر: 149,832,157,387 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/14
17

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

7   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

3   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

5   استارت‌آپ

فينتك

8   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

20   استارت‌آپ

خدمات

28   استارت‌آپ

سلامت

12   استارت‌آپ

SaaS

7   استارت‌آپ

گردشگری

5   استارت‌آپ

مواد غذایی

8   استارت‌آپ

سایر

26   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

10   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد