استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

حمل و نقل

--- ریال
       307
ثبت
   ارزشگذاری
وی شیپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/02
307
--- ریال
       253
ثبت
   ارزشگذاری
پانو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/13
253
59,881,182,515 ریال
       291
ثبت
   ارزشگذاری
پستکس
حداکثر: 127,414,285,800 ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
291
27,516,256,332 ریال
       152
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه اشتراکی هَپ
حداکثر: 456,735,102,752 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/09
152
--- ریال
       164
ثبت
   ارزشگذاری
پستکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/14
164
22,513,941,206 ریال
       131
ثبت
   ارزشگذاری
00000
حداکثر: 525,857,676,705 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/23
131
--- ریال
       103
ثبت
ماین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/04
103
10,772,506,828 ریال
       69
ثبت
   ارزشگذاری
ماین
حداکثر: 25,000,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/09
69
--- ریال
       35
ثبت
   ارزشگذاری
رنتکار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/06
35

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد